Wednesday, August 5, 2015

Lao Shi Qing Ge 老实情歌


好像爱上妳 OOH ~ I'm in love
Hǎo xiàng ài shàng ni OOH ~ I'm in love 
老实的情歌永远都会流行
lǎo shí de qíng gē yǒng yuǎn doū huì liú xíng

仿佛又走进过去 音乐又响起
fǎng fú yòu zǒu jìn guò qù yīn yuè yòu xiǎng qǐ
那首古老的舞曲 让我们交换真心 不浪费年轻
nà shǒu gǔ lǎo de wǔ qǔ ràng wǒ men jiāo huàn zhēn xīn bù làng fèi nián qīng
听着唱片的杂音 就像共舞在一场雨里
tīng zhe chàng piàn de zá yīn jiù xiàng gòng wǔ zài yī chǎng yǔ lǐ

好像爱上妳 OOH ~ I'm in love
hǎo xiàng ài shàng ni OOH ~ I'm in love 
虽然有一点不确定
suī rán yǒu yī diǎn bù què dìng
好想爱上妳 OOH ~ I'm in love
hǎo xiǎng ài shàng ni OOH ~ I'm in love 
老实的情歌永远都会流行
lǎo shí de qíng gē yǒng yuǎn doū huì liú xíng

又梦见从前的你 旋律也响起
yòu mèng jiàn cóng qián de nǐ xuán lǜ yě xiǎng qǐ
那首古老的舞曲 让我们又在一起
nà shǒu gǔ lǎo de wǔ qǔ ràng wǒ men yòu zài yī qǐ
感觉好甜蜜 仿佛时间都暂停 停在妳说爱我的夜里
gǎn jué hǎo tián mì fǎng fú shí jiān dōu zàn tíng tíng zài nǎi shuō ài wǒ de yè lǐ

好像爱上妳 OOH ~ I'm in love
hǎo xiàng ài shàng ni OOH ~ I'm in love 
虽然有一点不确定
suī rán yǒu yī diǎn bù què dìng
好想爱上妳 OOH ~ I'm in love
hǎo xiǎng ài shàng ni OOH ~ I'm in love 
老实的情歌永远都会流行
lǎo shí de qíng gē yǒng yuǎn dū huì liú xíng

好像爱上妳 OOH ~ I'm in love
hǎo xiàng ài shàng ni OOH ~ I'm in love 
虽然有一点不确定
suī rán yǒu yī diǎn bù què dìng
好想爱上妳 OOH ~ I'm in love
hǎo xiǎng ài shàng ni OOH ~ I'm in love 
老实的情歌永远都会流行
lǎo shí de qíng gē yǒng yuǎn dū huì liú xíng

Tuesday, August 4, 2015

Chun Ni 春泥


漫天的话语 纷乱落在耳际 你我沉默不回应
Màn tiān de huà yǔ fēn luàn luò zài ěr jì nǐ wǒ chén mò bù huí yīng
牵你的手 你却哭红了眼睛 路途漫长无止尽
qiān nǐ de shǒu nǐ què kū hóng le yǎn jīng lù tú màn cháng wú zhǐ jǐn
多想提起勇气 好好地呵护你 不让你受委屈 苦也愿意
duō xiǎng tíqǐ yǒng qì hǎo hǎo de hē hù nǐ bù ràng nǐ shòu wěi qu kǔ yě yuàn yì

那些痛的记忆 落在春的泥土里 滋养了大地 开出下一个花季
nà xiē tòng de jì yì luò zài chūn de ní tǔ lǐ zī yǎng le dà dì kāi chū xià yī gè huā jì
风中你的泪滴 滴滴落在回忆里 让我们取名叫做珍惜
fēng zhōng nǐ de lèi dī dī dī luò zài huí yì lǐ ràng wǒ men qǔ míng jiào zuò zhēn xī

迷雾散尽 一切终于变清晰 爱与痛都成回忆
mí wù sàn jǐn yī qiè zhōng yú biàn qīng xī ài yǔ tòng dōu chéng huí yì
遗忘过去 繁花灿烂在天际 等待已有了结局
yí wàng guò qù fán huā càn làn zài tiān jì děng dài yǐ yǒu liǎo jié jú
我会提起勇气 好好地呵护你 不让你受委屈 苦也愿意
wǒ huì tí qǐ yǒng qì hǎo hǎo de hē hù nǐ bù ràng nǐ shòu wěi qu kǔ yě yuàn yì

那些痛的记忆 落在春的泥土里 滋养了大地 开出下一个花季
nà xiē tòng de jì yì luò zài chūn de ní tǔ lǐ zī yǎng le dà dì kāi chū xià yī gè huā jì
风中你的泪滴 滴滴落在回忆里 让我们取名叫做珍惜
fēng zhōng nǐ de lèi dī dī dī luò zài huí yì lǐ ràng wǒ men qǔ míng jiào zuò zhēn xī

漫天纷飞的花语 落在春的泥土里 滋养了大地 开出下一个花季
màn tiān fēn fēi de huā yǔ luò zài chūn de ní tǔ lǐ zī yǎng le dà dì kāi chū xià yī gè huā jì
风中你的泪滴 滴滴落在回忆里 让我们取名叫做珍惜
fēng zhōng nǐ de lèi dī dī dī luò zài huí yì lǐ ràng wǒ men qǔ míng jiào zuò zhēn xī

那些痛的记忆 落在春的泥土里 滋养了大地 开出下一个花季
nà xiē tòng de jì yì luò zài chūn de ní tǔ lǐ zī yǎng le dà dì kāi chū xià yī gè huā jì
风中你的泪滴 滴滴落在回忆里 让我们取名叫做珍惜
fēng zhōng nǐ de lèi dī dī dī luò zài huí yì lǐ ràng wǒ men qǔ míng jiào zuò zhēn xī

让我们懂得学会珍惜
ràng wǒ men dǒng dé xué huì zhēn xī

Ni Gei Wo Ting Hao 你给我听好


你看看大伙儿合照 就你一个人没有笑
Nǐ kàn kàn dà huǒ er hé zhào jiù nǐ yī gè rén méi yǒu xiào
是我们装傻 还是你真的 有很多普通人没有的困扰
shì wǒ men zhuāng shǎ hái shì nǐ zhēn de yǒu hěn duō pǔ tōng rén méi yǒu de kùn rǎo

我才懒得给你解药 反正你爱来这一套
wǒ cái lǎn dé gěi nǐ jiě yào fǎn zhèng nǐ ài lái zhè yī tào
为爱情折腰 难道不是你 一直以来戒不掉的癖好
wèi ài qíng zhé yāo nán dào bù shì nǐ yī zhí yǐ lái jiè bù diào de pǐ hào

你在想谁想到睡不着 你应该觉得骄傲
nǐ zài xiǎng shuí xiǎng dào shuì bù zháo nǐ yīng gāi jué dé jiāo ào
很多人想失恋也没有目标 只是想睡个好觉 别炫耀
hěn duō rén xiǎng shī liàn yě méi yǒu mù biāo zhǐ shì xiǎng shuì gè hǎo jué bié xuàn yào

别说你还好
bié shuō nǐ hái hǎo
没什么不好 你就怨日子枯燥
méi shén me bù hǎo nǐ jiù yuàn rì zi kū zào
没什么烦恼 恐怕就想到 什么生存意义想到没完没了
méi shén me fán nǎo kǒng pà jiù xiǎng dào shén me shēng cún yì yì xiǎng dào méi wán méi liǎo

你给我听好 想哭就要笑
nǐ gěi wǒ tīng hǎo xiǎng kū jiù yào xiào
其实你知道烦恼会解决烦恼
qí shí nǐ zhī dào fán nǎo huì jiě jué fán nǎo
新的刚来到 旧的就忘掉
xīn de gāng lái dào jiù de jiù wàng diào
渺小的控诉就是你想要的生活情调
miǎo xiǎo de kòng sù jiù shì nǐ xiǎng yào de shēng huó qíng diào

还会有人让你睡不着 还能为某人燃烧
hái huì yǒu rén ràng nǐ shuì bù zháo hái néng wéi mǒu rén rán shāo
我亲爱的这样浪漫的煎熬不是想要就能要
wǒ qīn'ài de zhè yàng làng màn de jiān áo bù shì xiǎng yào jiù néng yào
别炫耀
bié xuàn yào

别说你还好
bié shuō nǐ hái hǎo
没什么不好 你就怨日子枯燥
méi shén me bù hǎo nǐ jiù yuàn rì zi kū zào
没什么烦恼 恐怕就想到 什么生存意义想到没完没了
méi shén me fán nǎo kǒng pà jiù xiǎng dào shén me shēng cún yì yì xiǎng dào méi wán méi liǎo

你给我听好 想哭就要笑
nǐ gěi wǒ tīng hǎo xiǎng kū jiù yào xiào
其实你知道烦恼会解决烦恼
qí shí nǐ zhī dào fán nǎo huì jiě jué fán nǎo
新的刚来到 那旧的就忘掉
xīn de gāng lái dào nà jiù de jiù wàng diào
渺小的控诉只是证明生活 并不无聊
miǎo xiǎo de kòng sù zhǐ shì zhèng míng shēng huó bìng bù wú liáo

别说你还好
bié shuō nǐ hái hǎo
没什么不好 你就怨日子枯燥
méi shén me bù hǎo nǐ jiù yuàn rì zi kū zào
没什么烦恼 恐怕就想到 什么生存意义想到没完没了
méi shén me fán nǎo kǒng pà jiù xiǎng dào shén me shēng cún yìyì xiǎng dào méi wán méi liǎo

你给我听好 想哭就要笑
nǐ gěi wǒ tīng hǎo xiǎng kū jiù yào xiào
其实你知道烦恼会解决烦恼
qí shí nǐ zhī dào fán nǎo huì jiě jué fán nǎo
新的刚来到 旧的就忘掉
xīn de gāng lái dào jiù de jiù wàng diào
渺小的控诉只是证明生活 并不无聊
miǎo xiǎo de kòng sù zhǐ shì zhèng míng shēng huó bìng bù wú liáo

别让我知道
bié ràng wǒ zhī dào
其实你在背着我们 偷笑
qí shí nǐ zài bèi zhe wǒ men tōu xiào

Qian Li Zhi Wai 千里之外


屋簷如悬崖 风铃如沧海 我等燕归来
Wū yán rú xuán yá fēng líng rú cāng hǎi wǒ děng yàn guī lái
时间被安排 演一场意外 妳悄然走开
shí jiān bèi ān pái yǎn yī chǎng yì wài nǎi qiǎo rán zǒu kāi
故事在城外 浓雾散不开 看不清对白
gù shì zài chéng wài nóng wù sàn bù kāi kàn bù qīng duì bái
妳听不出来 风声不存在 是我在感慨
nǎi tīng bù chū lái fēng shēng bù cún zài shì wǒ zài gǎn kǎi
梦醒来 是谁在窗台 把结局打开
mèng xǐng lái shì shuí zài chuāng tái bǎ jié jú dǎ kāi
那薄如蝉翼的未来 禁不起谁来拆
nà báo rú chán yì de wèi lái jīn bu qǐ shuí lái chāi

我送你离开 千里之外 你无声黑白
wǒ sòng nǐ lí kāi qiān lǐ zhī wài nǐ wú shēng hēi bái
沉默年代 或许不该 太遥远的相爱
chén mò nián dài huò xǔ bù gāi tài yáo yuǎn de xiāng ài
我送妳离开 天涯之外 妳是否还在
wǒ sòng nǎi lí kāi tiān yá zhī wài nǎi shì fǒu hái zài
琴声何来 生死难猜 用一生 去等待
qín shēng hé lái shēng sǐ nàn cāi yòng yī shēng qù děng dài

闻泪声入林 寻梨花白 只得一行青苔
wén lèi shēng rù lín xún lí huā bái zhǐ dé yī xíng qīng tái
天在山之外 雨落花台 我两鬓斑白
tiān zài shān zhī wài yǔ luò huā tái wǒ liǎng bìn bān bái
闻泪声入林 寻梨花白 只得一行青苔
wén lèi shēng rù lín xún lí huā bái zhǐ dé yī xíng qīng tái
天在山之外 雨落花台 我等妳来
tiān zài shān zhī wài yǔ luò huā tái wǒ děng nǎi lái

一身琉璃白 透明著尘埃 妳无瑕的爱
yī shēn liú lí bái tòu míng zhe chén āi nǎi wú xiá de ài
妳从雨中来 诗化了悲哀 我淋湿现在
nǎi cóng yǔ zhōng lái shī huà le bēi āi wǒ lín shī xiàn zài

芙蓉水面采 船行影犹在 妳却不回来
fú róng shuǐ miàn cǎi chuán xíng yǐng yóu zài nǎi què bù huí lái
被岁月覆蓋 妳说的花开 过去成空白
bèi suì yuè fù gài nǎi shuō de huā kāi guò qù chéng kòng bái

Shuang Jie Gun 双截棍


岩烧店的烟味弥漫 隔壁是国术馆
Yán shāo diàn de yān wèi mí màn gébì shì guó shù guǎn
店里面的妈妈桑 茶道 有三段
diàn lǐ miàn de mā mā sāng chá dào yǒu sān duàn
教拳脚武术的老板 练铁沙掌 耍杨家枪
jiào quán jiǎo wǔ shù de lǎo bǎn liàn tiě shā zhǎng shuǎ yáng jiā qiāng
硬底子功夫最擅长 还会金钟罩铁布衫
yìng dǐ zi gōng fū zuì shàn cháng hái huì jīn zhōng zhào tiě bù shān

他们儿子我习惯 从小就耳濡目染
tā men er zi wǒ xí guàn cóng xiǎo jiù ěr rú mù rǎn
什么刀枪跟棍棒 我都耍的有模有样
shén me dāo qiāng gēn gùn bàng wǒ dū shuǎ de yǒu mó yǒu yàng
什么兵器最喜欢 双截棍柔中带刚
shén me bīng qì zuì xǐ huān shuāng jié gùn róu zhōng dài gāng
想要去河南嵩山 学少林跟武当
xiǎng yào qù hé nán sōng shān xué shào lín gēn wǔ dāng

干什么 干什么  干什么 干什么
zho ma gai zho ma gai zho ma gai zho ma gai

干什么 干什么 干什么 干什么
zho ma gai zho ma gai zho ma gai zho ma gai
已被我一脚踢开
yǐ bèi wǒ yī jiǎo tī kāi

快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
习武之人切记 仁者无敌
xí wǔ zhī rén qiè jì rén zhě wú dí
是谁在练太极 风生水起
shì shuí zài liàn tài jí fēng shēng shuǐ qǐ

快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
如果我有轻功 飞簷走壁
rú guǒ wǒ yǒu qīng gōng fēi yán zǒu bì
为人耿直不屈 一身正气
wéi rén gěng zhí bù qū yī shēn zhèng qì

快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
习武之人切记 仁者无敌
xí wǔ zhī rén qièjì rén zhě wú dí
是谁在练太极 风生水起
shì shuí zài liàn tài jí fēng shēng shuǐ qǐ

快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
如果我有轻功 飞簷走壁
rú guǒ wǒ yǒu qīng gōng fēi yán zǒu bì
为人耿直不屈 一身正气
wéi rén gěng zhí bù qū yī shēn zhèng qì

快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
习武之人切记 仁者无敌
xí wǔ zhī rén qiè jì rén zhě wú dí
是谁在练太极 风生水起
shì shuí zài liàn tài jí fēng shēng shuǐ qǐ

快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
快使用双截棍 哼哼哈兮
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hee
如果我有轻功 飞簷走壁
rú guǒ wǒ yǒu qīng gōng fēi yán zǒu bì
为人耿直不屈 一身正气
wéi rén gěng zhí bù qū yī shēn zhèng qì

一身正气
yī shēn zhèng qì

Huai Tian Qi 坏天气


冰冷的空气 雨水落进我和你 强忍着泪水的眼睛
Bīng lěng de kōng qì yǔ shuǐ luò jìn wǒ hé nǐ qiáng rěn zhe lèi shuǐ de yǎn jīng
都不想分离 为什么要在这里 表演不在乎的一出戏
dōu bù xiǎng fēn lí wèi shé me yào zài zhè lǐ biǎo yǎn bù zài hū de yī chū xì

我们该好好谈的不只是天气 解不开僵局
wǒ men gāi hǎo hǎo tán de bù zhǐ shì tiān qì jiě bù kāi jiāng jú
我们既然有伤害彼此的力气 为什么不努力
wǒ men jì rán yǒu shāng hài bǐcǐ de lìqì wèi shé me bù nǔ lì

爱情让人靠得太近 忘了留点余地
ài qíng ràng rén kào dé tài jìn wàng le liú diǎn yú dì
孩子气 其实我只是输不起
hái zi qì qí shí wǒ zhǐ shì shū bù qǐ
我们淋著大雨不知何时才能放晴
wǒ men lín zhe dà yǔ bù zhī hé shí cái néng fàng qíng
坏天气 逃开了彼此 雨也不会停
huài tiān qì táo kāi le bǐ cǐ yǔ yě bù huì tíng

先开口的人算不算不争气
xiān kāi kǒu de rén suàn bù suàn bù zhēng qì
有过甜蜜现在要有点勇气
yǒu guò tián mì xiàn zài yào yǒu diǎn yǒng qì
伸手拉住你 留你陪着我 等待天晴
shēn shǒu lā zhù nǐ liú nǐ péi zhe wǒ děng dài tiān qíng

Bie Zhao Wo Ma Fan 别找我麻烦


是故意的吗 是我得罪谁了吗
Shì gù yì de ma shì wǒ dé zuì shuí le ma
这一天竟然 每件事情都失算
zhè yī tiān jìng rán měi jiàn shì qíng dōu shī suàn
只想转个弯 却绕到了飞机场
zhǐ xiǎng zhuǎn gè wān què rào dào le fēi jī chǎng
发现没钱在身上 啊~啊~
fā xiàn méi qián zài shēn shang a ~a ~

乌云乌云快走开
wū yún wū yún kuài zǒu kāi
你可知道我不常带把伞 带把伞 OH~WOO~
nǐ kě zhī dào wǒ bù cháng dài bǎ sǎn dài bǎ sǎn OH~WOO~
乌云乌云快走开
wū yún wū yún kuài zǒu kāi
感觉你在挑战我的乐观 的乐观 OH~WOO~
gǎn jué nǐ zài tiǎo zhàn wǒ de lè guān de lè guān OH~WOO~
你还想怎么样
nǐ hái xiǎng zěn me yàng
搞得我快抓狂 求你帮个忙
gǎo dé wǒ kuài zhuā kuáng qiú nǐ bāng gè máng
乌云乌云别找我麻烦
wū yún wū yún bié zhǎo wǒ má fan

是注定的吗 我穿上了白衬衫
shì zhù dìng de ma wǒ chuān shàng le bái chèn shān
那一杯咖啡 偏在我身上倒翻
nà yī bēi kā fēi piān zài wǒ shēn shang dào fān
不如跑一趟 商店它却刚打烊
bù rú pǎo yī tàng shāng diàn tā què gāng dǎ yàng
妙不可言的下场 啊~啊~
miào bù kě yán de xià chǎng a ~a ~

乌云乌云快走开
wū yún wū yún kuài zǒu kāi
你可知道我不常带把伞 带把伞 啊~啊~
nǐ kě zhī dào wǒ bù cháng dài bǎ sǎn dài bǎ sǎn a ~a ~
乌云乌云快走开
wū yún wū yún kuài zǒu kāi
感觉你在挑战我的乐观 的乐观 OH~WOO~
gǎn jué nǐ zài tiǎo zhàn wǒ de lè guān de lè guān OH~WOO~
你还想怎么样(想怎样)
nǐ hái xiǎng zěn me yàng (xiǎng zěn yàng)
搞得我快抓狂(快抓狂) 求你帮个忙
gǎo dé wǒ kuài zhuā kuáng (kuài zhuā kuáng) qiú nǐ bāng gè máng
乌云乌云别找我麻烦
wū yún wū yún bié zhǎo wǒ má fan

NO NO NO
NO NO NO
NO~ NO~ 
别找我麻烦
bié zhǎo wǒ má fan

NO NO NO
NO NO NO
NO~ NO~ 
别找我麻烦
bié zhǎo wǒ má fan

Saturday, July 4, 2015

Dui Ni Ai Bu Wan 对你爱不完灯初上夜未央 来往的人多匆忙
Dēng chū shàng yè wèi yāng lái wǎng de rén duō cōng máng
我不要太紧张 和别人一模样
wǒ bù yào tài jǐn zhāng hé bié rén yī mú yàng
但是你对我望 两只眼睛大又亮
dàn shì nǐ duì wǒ wàng liǎng zhī yǎn jīng dà yòu liàng
我开始失去了主张
wǒ kāi shǐ shī qù le zhǔ zhāng

风吹得路好长 一颗心晃呀晃
fēng chuī dé lù hǎo zhǎng yī kē xīn huǎng ya huǎng
多想找人陪我逛 累了睡在马路上
duō xiǎng zhǎo rén péi wǒ guàng lèi le shuì zài mǎ lù shàng
表面上很倔强 其实内心一团糟
biǎo miàn shàng hěn jué jiàng qí shí nèi xīn yī tuán zāo
怕自己爱得像太阳
pà zì jǐ ài dé xiàng tài yáng

胸中藏着一把火 这种日子不好过
xiōng zhōng cáng zhe yī bǎ huǒ zhè zhǒng rìzi bù hǎo guò
把承诺交给你 把微笑当作信
bǎ chéng nuò jiāo gěi nǐ bǎ wéi xiào dàng zuò xìn
却怎么也抓不住你
què zěn me yě zhuā bù zhù nǐ

对你爱爱爱不完
duì nǐ ài ài ài bù wán
我可以天天月月年年到永远
wǒ kě yǐ tiān tiān yuè yuè nián nián dào yǒng yuǎn
So we love love love tonight
不愿意丝丝点点些些去面对
bù yuàn yì sī sī diǎn diǎn xiē xiē qù miàn duì
对你爱爱爱不完
duì nǐ ài ài ài bù wán
相爱原本总是这么难
xiāng ài yuán běn zǒng shì zhè me nán

Ting Jian Xia Yu De Sheng Yin 听见下雨的声音竹篱上 停留着 蜻蜓
Zhú lí shàng tíng liú zhe qīng tíng
玻璃瓶里插满 小小 森林
bō lí píng lǐ chā mǎn xiǎo xiǎo sēn lín
青春 嫩绿的很 鲜明
qīng chūn nèn lǜ de hěn xiān míng

百叶窗 折射的 光影
bǎi yè chuāng zhé shè de guāng yǐng
像有着心事的 一张 表情
xiàng yǒu zhe xīn shì de yī zhāng biǎo qíng
而你 低头拆信 想知道关于我的事情
ér nǐ dī tóu chāi xìn xiǎng zhī dào guān yú wǒ de shì qíng

青苔入镜 簷下风铃 摇晃曾经
qīng tái rù jìng yán xià fēng líng yáo huàng céng jīng
回忆是 一行行无从 剪接的风景 爱始终年轻
huí yì shì yī háng háng wú cóng jiǎn jiē de fēng jǐng ài shǐ zhōng nián qīng

而我听见 下雨的声音
ér wǒ tīng jiàn xià yǔ de shēng yīn
想起你用唇语 说爱情
xiǎng qǐ nǐ yòng chún yǔ shuō ài qíng
幸福也可以 很安静
xìng fú yě kě yǐ hěn ān jìng
我付出一直 很小心
wǒ fù chū yī zhí hěn xiǎo xīn

终于听见 下雨的声音
zhōng yú tīng jiàn xià yǔ de shēng yīn
于是我的世界 被吵醒
yú shì wǒ de shì jiè bèi chǎo xǐng
就怕情绪红 了眼睛
jiù pà qíng xù hóng le yǎn jīng
不舍得泪在 彼此的 脸上透明
bù shě dé lèi zài bǐ cǐ de liǎn shàng tòu míng
爱在过境 缘分不停 谁在担心
ài zài guò jìng yuán fèn bù tíng shuí zài dān xīn
窗台上 滴落的雨滴 轻敲著伤心 凄美而动听
chuāng tái shàng dī luò de yǔ dī qīng qiāo zhe shāng xīn qī měi ér dòng tīng

而我听见 下雨的声音
ér wǒ tīng jiàn xià yǔ de shēng yīn
想起你用唇语 说爱情
xiǎng qǐ nǐ yòng chún yǔ shuō ài qíng
热恋的时刻 最任性
rè liàn de shí kè zuì rèn xìng
不顾一切的 给约定
bù gù yī qiè de gěi yuē dìng

终于听见 下雨的声音
zhōng yú tīng jiàn xià yǔ de shēng yīn
于是我的世界 被吵醒
yú shì wǒ de shì jiè bèi chǎo xǐng
发现你始终 很靠近
fā xiàn nǐ shǐ zhōng hěn kào jìn
默默的陪在 我身边 态度坚定
mò mò de péi zài wǒ shēn biān tài dù jiān dìng

Xiang Wo Yi Yang Ai Ni De Ren 像我一样爱你的人是谁为我打开心门 还没炙热触摸就冰冷
Shì shuí wèi wǒ dǎ kāi xīn mén hái méi zhì rè chù mō jiù bīng lěng
我不是泪不会疼的人
wǒ bù shì lèi bù huì téng de rén
爱情渐渐变得陌生 而最后我们必须承认
ài qíng jiàn jiàn biàn dé mò shēng ér zuì hòu wǒ men bì xū chéng rèn
可能爱得并不够深
kě néng ài dé bìng bù gòu shēn

你谎圆的认真
nǐ huǎng yuán de rèn zhēn
而那个女孩没有责任
ér nà gè nǚ hái méi yǒu zé rèn
我放下了 走过的也是值得
wǒ fàng xià le zǒu guò de yě shì zhí dé

像我一样爱你的人 一定有某种天真成分
xiàng wǒ yī yàng ài nǐ de rén yī dìng yǒu mǒu zhǒng tiān zhēn chéng fèn
渴望安稳到最后 勇敢牺牲
kě wàng ān wěn dào zuì hòu yǒng gǎn xī shēng
像我一样爱你的人守护能让你幸福的可能
xiàng wǒ yī yàng ài nǐ de rén shǒu hù néng ràng nǐ xìng fú de kě néng
此刻我却被泪亲吻
cǐ kè wǒ què bèi lèi qīn wěn
那曾被你吻过的唇
nà céng bèi nǐ wěn guò de chún

你谎圆的认真 而那个女孩没有责任
nǐ huǎng yuán de rèn zhēn ér nà gè nǚ hái méi yǒu zé rèn
我放下了 走过的也是值得
wǒ fàng xià le zǒu guò de yě shì zhí dé
像我一样爱你的人 一定有某种天真成分
xiàng wǒ yī yàng ài nǐ de rén yī dìng yǒu mǒu zhǒng tiān zhēn chéng fèn
渴望安稳到最后 勇敢牺牲
kě wàng ān wěn dào zuì hòu yǒng gǎn xī shēng
像我一样爱你的人
xiàng wǒ yī yàng ài nǐ de rén
守护能让你幸福的可能
shǒu hù néng ràng nǐ xìng fú de kě néng
此刻我却被泪亲吻 那曾被你吻过的唇
cǐ kè wǒ què bèi lèi qīn wěn nà céng bèi nǐ wěn guò de chún

像我一样爱你的人一定有某种天真成分
xiàng wǒ yī yàng ài nǐ de rén yī dìng yǒu mǒu zhǒng tiān zhēn chéng fèn
渴望安稳到最后 勇敢牺牲
kě wàng ān wěn dào zuì hòu yǒng gǎn xī shēng
像我一样爱你的人 守护能让你幸福的可能
xiàng wǒ yī yàng ài nǐ de rén shǒu hù néng ràng nǐ xìng fú de kě néng
此刻我却被泪亲吻 那曾被你吻过的唇
cǐ kè wǒ què bèi lèi qīn wěn nà céng bèi nǐ wěn guò de chún
此刻我却被泪亲吻 那曾被你吻过的唇
cǐ kè wǒ què bèi lèi qīn wěn nà céng bèi nǐ wěn guò de chún