Saturday, February 3, 2018

Mei Ci Dou Xiang Hu Han Ni De Ming Zi 每次都想呼喊你的名字微风吹动妳的发稍就像风的线条
Wéi fēng chuī dòng nǎi de fǎ shāo jiù xiàng fēng de xiàn tiáo
总是在我的眼里颤动
zǒng shì zài wǒ de yǎn lǐ chàn dòng
微笑挂在妳的嘴角荡漾我的情怀
wéi xiào guà zài nǎi de zuǐ jiǎo dàng yàng wǒ de qíng huái
总是叫我无法言语
zǒng shì jiào wǒ wú fǎ yán yǔ

每次都想呼喊妳的名字 告诉妳心中的话
měi cì dōu xiǎng hū hǎn nǎi de míng zì gào sù nǎi xīn zhōng de huà
面对面看着妳的眼睛 不再追寻妳的背影
miàn duì miàn kàn zhe nǎi de yǎn jīng bù zài zhuī xún nǎi de bèi yǐng

每次都想呼喊妳的名字 告诉妳心中的话
měi cì dōu xiǎng hū hǎn nǎi de míng zì gào sù nǎi xīn zhōng de huà
面对面看着妳的眼睛 不再追寻风的线条
miàn duì miàn kàn zhe nǎi de yǎn jīng bù zài zhuī xún fēng de xiàn tiáo

偶然在街上遇见妳 是那么迷人的模样
ǒu rán zài jiē shàng yù jiàn nǎi shì nà me mí rén de mo yàng
看妳从眼前走过
kàn nǎi cóng yǎn qián zǒu guò
我却看不见妳令我怀念的发稍
wǒ què kàn bù jiàn nǎi lìng wǒ huái niàn de fǎ shāo

Feng Huang Yu Fei 凤凰于飞旧梦依稀,往事迷离,春花秋月里。
Jiù mèng yī xī, wǎng shì mí lí, chūn huā qiū yuè lǐ.
如雾里看花,水中望月,飘来又浮去。
Rú wù lǐ kàn huā, shuǐ zhōng wàng yuè, piāo lái yòu fú qù.
君来有声,君去无语,翻云覆雨里。
Jūn lái yǒu shēng, jūn qù wú yǔ, fān yún fù yǔ lǐ.
虽两情相惜,两心相仪,得来复失去。
Suī liǎng qíng xiāng xī, liǎng xīn xiàng yí, dé lái fù shī qù.

有诗待和,有歌待应,有心待相系。
Yǒu shī dài hé, yǒu gē dài yīng, yǒu xīn dài xiāng xì.
望长相思,望长相守,却空留琴与笛。
Wàng zhǎng xiàng sī, wàng zhǎng xiàng shǒu, què kōng liú qín yǔ dí.

以情相约,以心相许,以身相偎依。
Yǐ qíng xiāng yuē, yǐ xīn xiāng xǔ, yǐ shēn xiāng wēi yī.
愿勿相忘,愿勿相负,又奈何恨与欺。
Yuàn wù xiāng wàng, yuàn wù xiāng fù, yòu nài hé hèn yǔ qī.
得非所愿,愿非所得,看命运嘲弄,
Dé fēi suǒ yuàn, yuàn fēi suǒ dé, kàn mìng yùn cháo nòng,
造化游戏。
zào huà yóu xì.

真情诺诺,终于随乱红飞花去。
Zhēn qíng nuò nuò, zhōng yú suí luàn hóng fēi huā qù.
期盼明月,期盼朝阳,期盼春风雨。
Qī pàn míng yuè, qī pàn zhāo yáng, qī pàn chūn fēng yǔ.
可逆风不解,挟雨伴雪,摧梅折枝去。
Kě nì fēng bù jiě, xié yǔ bàn xuě, cuī méi zhé zhī qù.
凤凰于飞,翽翽其羽,远去无痕迹。
Fèng huáng yú fēi, huì huì qí yǔ, yuǎn qù wú hén jī.
听梧桐细雨,瑟瑟其叶,随风摇记忆。
Tīng wú tóng xì yǔ, sè sè qí yè, suí fēng yáo jìyì.
梧桐细雨,瑟瑟其叶,随风摇记忆。
Wú tóng xì yǔ, sè sè qí yè, suí fēng yáo jì yì.

Jian Ai 剪爱人变了心 言而无信 人断了情 无谓伤心
Rén biàn le xīn yán ér wú xìn rén duàn le qíng wú wèi shāng xīn
我一直聆听 我闭上眼睛 不敢 看你的表情
wǒ yī zhí líng tīng wǒ bì shàng yǎn jīng bù gǎn kàn nǐ de biǎo qíng

满天流星 无穷无尽 我的眼泪 擦不干净
mǎn tiān liú xīng wú qióng wú jìn wǒ de yǎn lèi cā bù gān jìng
所以绝口不提 所以暗自反省 终于 我挣脱了爱情
suǒ yǐ jué kǒu bù tí suǒ yǐ àn zì fǎn xǐng zhōng yú wǒ zhēng tuō le ài qíng

把爱 剪碎了随风吹向大海 有许多事 让泪水洗过更明白
bǎ ài jiǎn suì le suí fēng chuī xiàng dà hǎi yǒu xǔduō shì ràng lèishuǐ xǐguò gèng míngbái
天真如我 张开双手以为撑得住未来 而谁担保爱永远不会染上尘埃
tiān zhēn rú wǒ zhāng kāi shuāng shǒu yǐ wéi chēng dé zhù wèilái ér shéi dānbǎo ài yǒngyuǎn bù huìrǎn shàng chén'āi


把爱 剪碎了随风吹向大海 越伤得深 越明白爱要放得开
bǎ ài jiǎn suìle suí fēng chuī xiàng dàhǎi yuè shāng dé shēn yuè míngbái ài yào fàng dé kāi
是我不该 怎么我会眷着你眷成依赖 让浓情在转眼间变成了伤害
shì wǒ bù gāi zěnme wǒ huì juànzhe nǐ juàn chéng yīlài ràng nóng qíng zài zhuǎnyǎn jiān biàn chéngle shāng hài

我剪不碎旧日的动人情怀 你看不出来 我的无奈
wǒ jiǎn bù suì jiù rì de dòngrén qínghuái nǐ kàn bù chūlái wǒ de wúnài

Tou Gu Shi De Ren 偷故事的人当你走的那天 我不再说故事了
Dāng nǐ zǒu de nèi tiān wǒ bù zài shuō gù shì le
不再编织起承转合 也不用为结局苦恼了
bù zài biān zhī qǐ chéng zhuǎn hé yě bù yòng wèi jié jú kǔ nǎo le
当你走的那天 你不再说故事了
dāng nǐ zǒu de nèi tiān nǐ bù zài shuō gù shì le
不再安排我的对白 也叫我别再着迷了
bù zài ān pái wǒ de duì bái yě jiào wǒ bié zài zháo mí le

于是偷走令自己大笑的故事
yú shì tōu zǒu lìng zì jǐ dà xiào de gù shì
于是偷走令自己伤心的故事
yú shì tōu zǒu lìng zì jǐ shāng xīn de gù shì
而我总任性的 对别人骄傲的说著
ér wǒ zǒng rèn xìng de duì bié rén jiāo ào de shuō zhe
口沫横飞 生动的 像我们一起走过的 本可那样幸福的
kǒu mò héng fēi shēng dòng de xiàng wǒ men yī qǐ zǒu guò de běn kě nà yàng xìng fú de

而你走的那天 所有观众随你走了
ér nǐ zǒu dì nèi tiān suǒ yǒu guān zhòng suí nǐ zǒu le
听者既然无心听着 说者当然也无意了
tīng zhě jì rán wú xīn tīng zhe shuō zhě dāng rán yě wú yì le
应该要一一道歉 我不该偷故事的
yīng gāi yào yī yī dào qiàn wǒ bù gāi tōu gù shì de
是你让我的精采空了 而想念让人变狂了
shì nǐ ràng wǒ de jīng cǎi kōng le ér xiǎng niàn ràng rén biàn kuáng le

于是拼揍了别人伤心的故事
yú shì pīn zòu le bié rén shāng xīn de gù shì
于是黏贴了别人快乐的故事
yú shì nián tiē le bié rén kuài lè de gù shì
而我总练习著 如何骄傲的说著
ér wǒ zǒng liàn xí zhe rú hé jiāo ào de shuō zhe
同时不再情绪化的 为偷窃行为负责 因为爱是贫穷的
tóng shí bù zài qíng xù huà de wèi tōu qiè xíng wéi fù zé yīn wèi ài shì pín qióng de

为我的无理道歉 我道歉 我道歉
wèi wǒ de wú lǐ dào qiàn wǒ dào qiàn wǒ dào qiàn
为我的虚荣道歉 我道歉 我道歉
wèi wǒ de xū róng dào qiàn wǒ dào qiàn wǒ dào qiàn

像每个寓言说的 贪婪是有代价的
xiàng měi gè yù yán shuō de tān lán shì yǒu dài jià de
我拥有超过我能承载的 你连结局也不留了
wǒ yǒng yǒu chāo guò wǒ néng chéng zài de nǐ lián jié jú yě bù liú le

于是偷走令自己大笑的故事
yú shì tōu zǒu lìng zì jǐ dà xiào de gù shì
于是偷走令自己伤心的故事
yú shì tōu zǒu lìng zìjǐ shāng xīn de gù shì
而我总任性的 对别人骄傲的说著
ér wǒ zǒng rèn xìng de duì bié rén jiāo ào de shuō zhe
口沫横飞 生动的 像我们一起走过的 本可那样幸福的
kǒu mò héng fēi shēng dòng de xiàng wǒ men yī qǐ zǒu guò de běn kě nà yàng xìng fú de

我道歉 我道歉 我不该偷故事的
wǒ dào qiàn wǒ dào qiàn wǒ bù gāi tōu gù shì de

Dang Ni 当你如果有一天 我回到从前
Rú guǒ yǒu yī tiān wǒ huí dào cóng qián
回到最原始的我 你是否 会觉得我不错
huí dào zuì yuán shǐ de wǒ nǐ shì fǒu huì jué dé wǒ bù cuò
如果有一天 我离你遥远
rú guǒ yǒu yī tiān wǒ lí nǐ yáo yuǎn
不能再和你相约 你是否会发觉 我已经说再见
bù néng zài hé nǐ xiāng yuē nǐ shì fǒu huì fā jué wǒ yǐ jīng shuō zài jiàn

当你的眼睛 瞇著笑 当你喝可乐 当你吵
dāng nǐ de yǎn jīng mī zhe xiào dāng nǐ hē kě lè dāng nǐ chǎo
我想对你好 你从来不知道 想你 想你 也会变成嗜好
wǒ xiǎng duì nǐ hǎo nǐ cóng lái bu zhī dào xiǎng nǐ xiǎng nǐ yě huì biàn chéng shì hào
当你说今天的烦恼 当你说夜深 你睡不着
dāng nǐ shuō jīn tiān de fán nǎo dāng nǐ shuō yè shēn nǐ shuì bù zháo
我想对你说 却害怕都说错 好喜欢你 知不知道
wǒ xiǎng duì nǐ shuō què hài pà dōu shuō cuò hǎo xǐ huān nǐ zhī bù zhī dào

如果有一天 梦想都实现
rú guǒ yǒu yī tiān mèng xiǎng dōu shí xiàn
回忆都成了永远 你是否还会 记得今天
huí yì dōu chéng le yǒng yuǎn nǐ shì fǒu hái huì jì dé jīn tiān
如果有一天 我们都发觉 ( 我们都要发觉 )
rú guǒ yǒu yī tiān wǒ men dōu fā jué (wǒ men dōu yào fā jué)
原来什么都可以 我们是否还会 停留在这里
yuán lái shén me dōu kě yǐ wǒ men shì fǒu hái huì tíng liú zài zhè lǐ

当你的眼睛 瞇著笑 当你喝可乐 当你吵
dāng nǐ de yǎn jīng mī zhe xiào dāng nǐ hē kě lè dāng nǐ chǎo
我想对你好 你从来不知道 想你 想你 也能成为嗜好
wǒ xiǎng duì nǐ hǎo nǐ cóng lái bu zhī dào xiǎng nǐ xiǎng nǐ yě néng chéng wéi shì hào
当你说今天的烦恼 当你说夜深 你睡不着
dāng nǐ shuō jīn tiān de fán nǎo dāng nǐ shuō yè shēn nǐ shuì bù zháo
我想对你说 却害怕都说错 好喜欢你 知不知道
wǒ xiǎng duì nǐ shuō què hài pà dōu shuō cuò hǎo xǐ huān nǐ zhī bù zhī dào

也许空虚 让我想得太多 也许该回到被窝
yě xǔ kōng xū ràng wǒ xiǎng dé tài duō yě xǔ gāi huí dào bèi wō
梦里会相遇 就毫不犹豫 大声的说我要说
mèng lǐ huì xiāng yù jiù háo bù yóu yù dà shēng de shuō wǒ yào shuō
当你的眼睛 瞇著笑 当你喝可乐 当你吵
dāng nǐ de yǎn jīng mī zhe xiào dāng nǐ hē kě lè dāng nǐ chǎo
我想对你好 你从来不知道 想你 想你 也能成为嗜好
wǒ xiǎng duì nǐ hǎo nǐ cóng lái bu zhī dào xiǎng nǐ xiǎng nǐ yě néng chéng wéi shì hào

啦 ~ ~ ~ 啦 ~ ~ ~
la ~ ~ ~ la ~ ~ ~
我想对你说 却害怕都说错 好喜欢你 知不知道
wǒ xiǎng duì nǐ shuō què hài pà dōu shuō cuò hǎo xǐ huān nǐ zhī bù zhī dào
啦 ~ ~ ~ 啦 ~ ~ ~
la ~ ~ ~ la ~ ~ ~

Ban Ju Zai Jian 半句再见一张照片 半句再见 尘封的纪念
Yī zhāng zhào piàn bàn jù zài jiàn chén fēng de jì niàn
用眼泪 把你复习一遍
yòng yǎn lèi bǎ nǐ fù xí yī biàn

残缺的诗篇 遗忘的誓言
cán quē de shī piān yí wàng de shì yán
谁脑海 有张忘不掉的脸
shéi nǎo hǎi yǒu zhāng wàng bù diào de liǎn

微红的眼 微亮的天 好一次失眠
wēi hóng de yǎn wēi liàng de tiān hǎo yī cì shī mián
回忆 轻易带走了时间
huí yì qīng yì dài zǒu le shí jiān

有些从前太执念 那痕迹太明显
yǒu xiē cóng qián tài zhí niàn nà hén jī tài míng xiǎn
而故事 被遗憾 画上了终点
ér gù shì bèi yí hàn huà shàng le zhōng diǎn

为何不放 既是过往云烟
wèi hé bù fàng jì shì guò wǎng yún yān
想要遗忘 怎么反复挂牵
xiǎng yào yí wàng zěn me fǎn fù guà qiān
往哪里找安慰 会简单一些
wǎng nǎ lǐ zhǎo ān wèi huì jiǎn dān yī xiē
我被思念制约 快乐显得卑微
wǒ bèi sī niàn zhì yuē kuài lè xiǎn dé bēi wéi

怎么不放 早是过往云烟
zěn me bù fàng zǎo shì guò wǎng yún yān
越想遗忘 越是反复挂牵
yuè xiǎng yí wàng yuè shì fǎn fù guà qiān
而你在心里面 要怎么道别
ér nǐ zài xīn lǐ miàn yào zěn me dào bié
说这半句再见 已过了多少年
shuō zhè bàn jù zài jiàn yǐ guò le duō shào nián

无解
wú jiě

一端在彼 一端在天 两端成直线
yī duān zài bǐ yī duān zài tiān liǎng duān chéng zhí xiàn
直线 永远画不出个圆
zhí xiàn yǒng yuǎn huà bù chū gè yuán

有些从前太尖锐 谁脚步太遥远
yǒu xiē cóng qián tài jiān ruì shéi jiǎo bù tài yáo yuǎn
让结局 被遗憾 写下了句点
ràng jié jú bèi yí hàn xiě xià le jù diǎn

Lang 狼月光下 一个人 踏上这趟陌生的旅程
Yuè guāng xià yī gè rén tà shàng zhè tàng mò shēng de lǚ chéng
引路人 已牺牲 成了夜里嗜血的灵魂
yǐn lù rén yǐ xī shēng chéng le yè lǐ shì xiě de líng hún

摇曳的不是风声 是先行者的悔恨
yáo yè de bù shì fēng shēng shì xiān xíng zhě de huǐ hèn
曾经纯粹的猎人 变成被猎捕的人
céng jīng chún cuì de liè rén biàn chéng bèi liè bǔ de rén
猎捕谁比较残忍
liè bǔ shéi bǐ jiào cán rěn

我害怕 一到月圆时分 一转身 一闪神 一下失去了方寸
wǒ hài pà yī dào yuè yuán shí fēn yī zhuàn shēn yī shǎn shén yī xià shī qù le fāng cùn
别害怕 别害怕 还有一盏灯 还有一
bié hài pà bié hài pà hái yǒu yī zhǎn dēng hái yǒu yī
还有一盏灯 还有人幸存 还有人幸存 还没有沉沦
hái yǒu yī zhǎn dēng hái yǒu rén xìng cún hái yǒu rén xìng cún hái méi yǒu chén lún
我害怕 光芒不再沸腾 那饥饿的眼神 将我生剥活吞
wǒ hài pà guāng máng bù zài fèi téng nà jī è de yǎn shén jiāng wǒ shēng bō huó tūn
恨不得 恨不得 啃得一点不剩 将我彻底摧毁成人
hèn bu dé hèn bu dé kěn dé yī diǎn bù shèng jiāng wǒ chè dǐ cuī huǐ chéng rén

雪地上 一个吻 难道野兽还眷恋纯真
xuě dì shàng yī gè wěn nán dào yě shòu hái juàn liàn chún zhēn
夜色像 一堵坟 星宿是不瞑目的泪痕
yè sè xiàng yī dǔ fén xīng sù shì bù míng mù dì lèi hén

寻求喘息的体温 不在意湖水冰冷
xún qiú chuǎn xī de tǐ wēn bù zài yì hú shuǐ bīng lěng
湖面倒映的标本 是谁熟悉的人 堕落到六亲不认
hú miàn dào yìng de biāo běn shì shéi shú xī de rén duò luò dào liù qīn bù rèn

我害怕 一到月圆时分 一转身 一闪神 一下失去了方寸
wǒ hài pà yī dào yuè yuán shí fēn yī zhuàn shēn yī shǎn shén yī xià shī qù le fāng cùn
别害怕 别害怕 还有一盏灯 还有一
bié hài pà bié hài pà hái yǒu yī zhǎn dēng hái yǒu yī
还有一盏灯 还有人幸存 还有人幸存 还没有沉沦
hái yǒu yī zhǎn dēng hái yǒu rén xìng cún hái yǒu rén xìng cún hái méi yǒu chén lún
我害怕 光芒不再沸腾 那饥饿的眼神 将我生剥活吞
wǒ hài pà guāng máng bù zài fèi téng nà jī è de yǎn shén jiāng wǒ shēng bō huó tūn
恨不得 恨不得 啃得一点不剩 将我彻底摧毁成人
hèn bu dé hèn bu dé kěn dé yī diǎn bù shèng jiāng wǒ chè dǐ cuī huǐ chéng rén

我害怕 一到月圆时分 一转身 一闪神 一下失去了方寸
wǒ hài pà yī dào yuè yuán shí fēn yī zhuàn shēn yī shǎn shén yī xià shī qù le fāng cùn
别害怕 别害怕 还有一盏灯 还有一
bié hài pà bié hài pà hái yǒu yī zhǎn dēng hái yǒu yī
还有一盏灯 还有人幸存 还有人幸存 还没有沉沦
hái yǒu yī zhǎn dēng hái yǒu rén xìng cún hái yǒu rén xìng cún hái méi yǒu chén lún
我害怕 光芒不再沸腾 那饥饿的眼神 将我生剥活吞
wǒ hài pà guāng máng bù zài fèi téng nà jī è de yǎn shén jiāng wǒ shēng bō huó tūn
恨不得 恨不得 啃得一点不剩 将我彻底摧毁成人
hèn bu dé hèn bu dé kěn dé yī diǎn bù shèng jiāng wǒ chè dǐ cuī huǐ chéng rén

Quan Shi Jie Shi Mian 全世界失眠想起我不完美 你会不会
Xiǎng qǐ wǒ bù wán měi nǐ huì bù huì
逃离我生命的范围
táo lí wǒ shēng mìng de fàn wéi
想着你的滋味 我会不会
xiǎng zhe nǐ de zī wèi wǒ huì bù huì
把这个枕头 变得甜美
bǎ zhè ge zhěn tou biàn dé tián měi

想起白天的约会 忘了晚上的咖啡
xiǎng qǐ bái tiān de yuē huì wàng le wǎn shàng de kā fēi
只怕感情如潮水 远离我梦中的堡垒
zhǐ pà gǎn qíng rú cháo shuǐ yuǎn lí wǒ mèng zhōng de bǎo lěi

一个人失眠 全世界失眠
yī gè rén shī mián quán shì jiè shī mián
无辜的街灯 守候明天
wú gū de jiē dēng shǒu hòu míng tiān
幸福的失眠 只是因为害怕闭上眼
xìng fú de shī mián zhǐ shì yīn wéi hài pà bì shàng yǎn
如何想你想到六点 如何爱你爱到终点
rú hé xiǎng nǐ xiǎng dào liù diǎn rú hé ài nǐ ài dào zhōng diǎn

想起我的时候 你会不会 好像我一样不能睡
xiǎng qǐ wǒ de shí hòu nǐ huì bù huì hǎo xiàng wǒ yī yàng bù néng shuì
想像你的暧昧 我会不会 数不到绵羊 一双一对
xiǎng xiàng nǐ de ài mèi wǒ huì bù huì shǔ bù dào mián yáng yī shuāng yī duì

想起白天的约会 忘了晚上的咖啡
xiǎng qǐ bái tiān de yuē huì wàng le wǎn shàng de kā fēi
只怕感情如潮水 远离我梦中的堡垒
zhǐ pà gǎn qíng rú cháo shuǐ yuǎn lí wǒ mèng zhōng de bǎo lěi

一个人失眠 全世界失眠
yī gè rén shī mián quán shì jiè shī mián
无辜的街灯 守候明天
wú gū de jiē dēng shǒu hòu míng tiān
幸福的失眠 只是因为害怕闭上眼 如何想你想到六点
xìng fú de shī mián zhǐ shì yīn wéi hài pà bì shàng yǎn rú hé xiǎng nǐ xiǎng dào liù diǎn

一个人失眠 全世界失眠
yī gè rén shī mián quán shì jiè shī mián
幸福的失眠 只是因为害怕闭上眼 如何想你想到六点
xìng fú de shī mián zhǐ shì yīn wéi hài pà bì shàng yǎn rú hé xiǎng nǐ xiǎng dào liù diǎn
如何爱你爱到终点 如何爱你爱到终点
rú hé ài nǐ ài dào zhōng diǎn rú hé ài nǐ ài dào zhōng diǎn

Li Ren 离人


银色小船摇摇晃晃弯弯 悬在绒绒的天上
Yín sè xiǎo chuán yáo yáo huàng huǎng wān wān xuán zài róng róng de tiān shàng
你的心事三三俩俩懒懒 停在我幽幽心上
nǐ de xīn shì sān sān liǎ liǎ lǎn lǎn tíng zài wǒ yōu yōu xīn shàng
你说情到深处人怎能不孤独
nǐ shuō qíng dào shēn chù rén zěn néng bù gū dú
爱到浓时就牵肠挂肚
ài dào nóng shí jiù qiān cháng guà dù
我的行李孤孤单单散散 惹惆怅
wǒ de xíng lǐ gū gū dān dān sàn sàn rě chóu chàng

离人放逐到边界 仿佛走入第五个季节
lí rén fàng zhú dào biān jiè fǎng fú zǒu rù dì wǔ gè jì jié
昼夜乱了和谐 潮泛任性涨退 字典里没春天
zhòu yè luàn le hé xié cháo fàn rèn xìng zhǎng tuì zì diǎn lǐ méi chūn tiān
离人挥霍着眼泪 回避还在眼前的离别
lí rén huī huò zhuó yǎn lèi huí bì hái zài yǎn qián de lí bié
你不敢想明天 我不肯说再见
nǐ bù gǎn xiǎng míng tiān wǒ bù kěn shuō zài jiàn
有人说一次告别 天上就会有颗星又熄灭
yǒu rén shuō yī cì gào bié tiān shàng jiù huì yǒu kē xīng yòu xí miè

银色小船摇摇晃晃弯弯 悬在绒绒的天上
yín sè xiǎo chuán yáo yáo huàng huǎng wān wān xuán zài róng róng de tiān shàng
你的心事三三俩俩懒懒 停在我幽幽心上
nǐ de xīn shì sān sān liǎ liǎ lǎn lǎn tíng zài wǒ yōu yōu xīn shàng
你说情到深处人怎能不孤独
nǐ shuō qíng dào shēn chù rén zěn néng bù gū dú
爱到浓时就牵肠挂肚
ài dào nóng shí jiù qiān cháng guà dù
我的行李孤孤单单散散 惹惆怅
wǒ de xíng lǐ gū gū dān dān sàn sàn rě chóu chàng

离人放逐到边界 仿佛走入第五个季节
lí rén fàng zhú dào biān jiè fǎng fú zǒu rù dì wǔ gè jì jié
昼夜乱了和谐 潮泛任性涨退 字典里没春天
zhòu yè luàn le hé xié cháo fàn rèn xìng zhǎng tuì zì diǎn lǐ méi chūn tiān
离人挥霍着眼泪 回避还在眼前的离别
lí rén huī huò zhuó yǎn lèi huí bì hái zài yǎn qián de lí bié
你不敢想明天 我不肯说再见
nǐ bù gǎn xiǎng míng tiān wǒ bù kěn shuō zài jiàn
有人说一次告别 天上就会有颗星又熄灭
yǒu rén shuō yī cì gào bié tiān shàng jiù huì yǒu kē xīng yòu xí miè

离人放逐到边界 仿佛走入第五个季节
lí rén fàng zhú dào biān jiè fǎng fú zǒu rù dì wǔ gè jì jié
昼夜乱了和谐 潮泛任性涨退 字典里没春天
zhòu yè luàn le hé xié cháo fàn rèn xìng zhǎng tuì zì diǎn lǐ méi chūn tiān
离人挥霍着眼泪 回避还在眼前的离别
lí rén huī huò zhuó yǎn lèi huí bì hái zài yǎn qián de lí bié
你不敢想明天 我不肯说再见
nǐ bù gǎn xiǎng míng tiān wǒ bù kěn shuō zài jiàn
有人说一次告别 天上就会有颗星又熄灭
yǒu rén shuō yī cì gào bié tiān shàng jiù huì yǒu kē xīng yòu xí miè

Wo Yao Wo Men Zai Yi Qi 我要我们在一起风远远地吹着我的脸我的手我的发我的心我的眼睛
Fēng yuǎn yuǎn dì chuī zhe wǒ de liǎn wǒ de shǒu wǒ de fǎ wǒ de xīn wǒ de yǎn jīng
你远远地呆在那个城那个路那个房那个灯那扇窗口
nǐ yuǎn yuǎn dì dāi zài nà gè chéng nà gè lù nà gè fáng nà gè dēng nà shàn chuāng kǒu
我静静地放着你给我的CD音乐当作背景
wǒ jìng jìng de fàng zhe nǐ gěi wǒ de CD yīn yuè dàng zuò bèi jǐng
怎么唱 都不再煽情
zěn me chàng dōu bù zài shān qíng

我记得你习惯闭着眼抱着我好像我是你的脸笑嘻嘻
wǒ jì dé nǐ xí guàn bì zhuó yǎn bào zhe wǒ hǎo xiàng wǒ shì nǐ de liǎn xiào xī xī
我不知该如何对你笑对你哭张著嘴不理你像个机器
wǒ bù zhī gāi rú hé duì nǐ xiào duì nǐ kū zhāng zhe zuǐ bù lǐ nǐ xiàng gè jī qì
你的世界我的日子好像没有谁对谁发过脾气
nǐ de shì jiè wǒ de rì zi hǎo xiàng méi yǒu shéi duì shéi fā guò pí qì
过得太快 来不及
guò dé tài kuài lái bu jí

唉呦 唉呦 唉呦 唉呦 唉呦
āi yōu āi yōu āi yōu āi yōu āi yōu
你说 你说 我们 要不要在一起
nǐ shuō nǐ shuō wǒ men yào bù yào zài yī qǐ
柔情的日子里 生活得不费力气
róu qíng de rì zi lǐ shēng huó dé bù fèi lì qì
傻傻看你 只要和你 在一起
shǎ shǎ kàn nǐ zhǐ yào hé nǐ zài yī qǐ

唉呦 唉呦 唉呦 唉呦 唉呦
āi yōu āi yōu āi yōu āi yōu āi yōu
我说 我说 我要 我们在一起
wǒ shuō wǒ shuō wǒ yào wǒ men zài yī qǐ
柔情的日子里 爱你不费力气
róu qíng de rì zi lǐ ài nǐ bù fèi lì qì
傻傻看你 只要和你 在一起
shǎ shǎ kàn nǐ zhǐ yào hé nǐ zài yī qǐ

不像现在 只能遥远的 唱着你
bù xiàng xiàn zài zhǐ néng yáo yuǎn de chàng zhe nǐ